abant

GEMMA ABANT

10 times World Champion:
BIU World Champion 2005, 2008, 2009, 2011, 2012
UCI World Champion 2008, 2010, 2012
U
CI World Cup Champion 2010
UCI World Youth Games Champion 2007
4 times European Champion:
UCI European Champion 2013
BIU European Champion 2009, 2012, 2013
13 times World Champion by Teams:
BIU World Champion by Teams 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012
UCI World Champion by Teams 2008, 2009, 2010, 2012, 2013